logo renta

Deducción por maternidad

Conozca todos los detalles de la deducción por maternidad y del incremento que ha tenido en el ejercicio 2019 en caso de que se incurra en gastos de guardería, y aplíquela correctamente en la declaración del IRPF.

Beneficiarios y requisitos

Beneficiarios. Pueden disfrutar de esta deducción las mujeres que trabajen por cuenta propia o ajena, que estén dadas de alta en la Seguridad Social o mutualidad equivalente y que tengan al menos un hijo menor de tres años por el que puedan disfrutar del mínimo por descendientes en su IRPF [LIRPF, art. 81; RIRPF, art 60] .

La deducción es aplicable desde el mes natural en que se produce el nacimiento hasta el mes anterior al que el descendiente cumpla los tres años (por ejemplo, si el hijo nace en junio de 2019, la deducción es aplicable hasta mayo de 2022). En caso de adopción, se computan los tres años siguientes a la fecha de inscripción del hijo en el Registro Civil (con independencia de su edad).

No aplicación. Por tanto, este incentivo no es aplicable en los siguientes casos:

  • Durante los meses en que se haya estado en desempleo, aunque se cobre una prestación por ello [DGT V3018-16] .
  • Cuando el trabajador se encuentre de baja por excedencia voluntaria, aunque sea para el cuidado de los hijos [DGT V1552-14] .
  • Cuando la madre se encuentre en situación de incapacidad [DGT V0216-07] .

La deducción sí se puede aplicar durante los meses de baja por enfermedad [DGT V3236-15] o durante la propia baja por maternidad [DGT V2992-11], e incluso aunque no se hayan percibido ingresos en ese período cuando se ha estado de alta en el RETA.

El requisito del alta en la Seguridad Social se entiende cumplido cuando esta situación se produzca en cualquier día del mes. Por tanto, el mes se computa por entero aunque sólo se haya cotizado unos días.

Deducción para el padre. El padre tiene derecho a esta deducción en caso de fallecimiento de la madre, o cuando tenga la guarda y custodia exclusiva de los hijos (y siempre que cumpla el resto de los requisitos) [LIRPF, art. 81.1] . En caso de fallecimiento de la madre, la deducción se prorratea por meses: durante los meses en que vivía la madre le corresponde a ella la deducción; en el mes de fallecimiento y los siguientes, al padre [Informa 134740] .

Importe y límites

Importe. La deducción es de 100 euros por cada hijo y cada mes en que se cumplan los requisitos antes indicados, por lo que la deducción anual por hijo puede ser de hasta 1.200 euros. Eso sí: la deducción anual aplicable para cada hijo nunca puede superar la suma de las cotizaciones totales (cuota del trabajador y empresarial) a la Seguridad Social o mutualidad devengadas en cada ejercicio con posterioridad al nacimiento o adopción de dicho hijo [LIRPF, art. 81.3] .

A estos efectos se computan los importes íntegros de las cotizaciones sin restar las bonificaciones, e incluyendo las cuotas del trabajador y las de la empresa [DGT V0122-10] .

El límite sobre las cotizaciones se aplica por cada hijo. Por ejemplo, si las cotizaciones anuales atribuibles a una madre trabajadora son de 1.500 euros y ésta tiene dos hijos gemelos de un año, podrá aplicar una deducción en su IRPF de 1.200 euros anuales por cada hijo (2.400 en total).

Ejemplo. El hijo de una madre trabajadora nació el 25 de febrero de 2019, estando ella cuatro meses de baja por maternidad y un mes más de vacaciones (hasta el 25 de julio). A continuación solicitó una excedencia hasta el 1 de noviembre, fecha de su reincorporación. Pues bien, en este caso la deducción es de 800 euros. El incentivo es aplicable durante ocho meses: de febrero a julio y de noviembre a diciembre.

Entre agosto y octubre no hay deducción de maternidad, ya que la madre estuvo de excedencia y no hubo cotizaciones a la Seguridad Social.

Anticipado. Esta deducción se puede cobrar de forma anticipada (100 euros al mes) previa solicitud con el modelo 140. En ese caso, en la declaración de IRPF se deben reflejar los meses en los que se han cumplido los requisitos para disfrutar de la deducción, las sumas cobradas y las cotizaciones de cada mes [LIRPF, art. 81.4; RIRPF, art. 60.5] .

Puede contactar con nuestro asesor fiscal para que le asesore sobre la deducción por maternidad

declaración de la renta 2019

Afecta el Coronavirus a la Declaració de la Renda 2019?

Segurament molts de vosaltres us haureu preguntat si afecta el Coronavirus a la declaració de la Renda 2019, si tenim algun tipus d’ajornament dels impostos o si hi ha alguna reducció per afrontar millor aquests deutes. La resposta d’hisenda ha estat clara: NO.

Hisenda de moment, té previst seguir endavant amb els terminis establerts, sense desviar-se de la seva plantejament inicial. L’estat d’alarma no influeix en la declaració de la renda 2019. Tot seguirà igual que tots els anys.

Què passa si no faig la declaració de la Renda en el termini establert?

És possible que et trobis amb problemes econòmics i no et vagi bé ara pagar la declaració en cas que et et surti a pagar. De moment, no ha sortit cap ajuda per poder ajornar aquests pagaments. En cas que el declarant no faci la declaració o la faci fora de l’termini i Hisenda ho detecta, els interessos de retard s’hauran de pagar des del primer dia fora de termini.

Les sancions poden anar des del 50% a el 150% sobre el que s’hagi de pagar. Fins i tot si a declaració et surt a retornar i no s’ha declarat, també es poden aplicar sancions.

¿Quins són els terminis de la declaració de la Renda 2019?

Us recordem que els terminis per fer la declaració de la Renda 2019 van des de l’1 d’abril fins al 30 de juny de 2020. Et recomanem que la lliuris a temps per evitar-te qualsevol sanció.

Si prefereixes presentar l’esborrany de l’IRPF a través de les oficines de l’Agència Tributària podràs demanar cita a partir de l’13 de maig, sempre que l’estat d’alarma ho permeti.

Com puc fer la declaració?

Com hem comentat, des del dia 1 d’abril es podrà consultar, modificar i enviar l’esborrany per internet. Es pot fer de dues maneres diferents, a través de l’aplicació mòbil de l’Agència Tributari o bé des de la Renda web.

Per accedir a l’esborrany pot fer-se de maneres diferents, mitjançant el certificat electrònic, sol·licitant el número de referència, o sol·licitant c @ veu Pin. Un cop sol·licitat, podràs accedir a l’esborrany, modificar-lo i enviar-lo quan estiguis segur que totes les dades són correctes.

Esperem que hàgim aclarit alguna de les teves dubtes sobre la declaració de la Renda 2019. I recorda que, si necessites ajuda, pots posar-te en contacte amb el nostre assessor fiscal que estaran encantats d’ajudar-te.

Autónomos en tiempos de coronavirus

Autònoms en temps de Coronavirus Quines ajudes tenim?

En aquests últims dies s’han anat publicant diferents decrets amb mesures que poden ajudar els autònoms en temps de Coronavirus. En aquest article te les expliquem.

S’ha parlat molt dels autònoms aquestes últimes setmanes, sobre què passarà amb els seus negocis i les pèrdues econòmiques que suposarà no poder realitzar la seva activitat amb normalitat. La incertesa de fins quan durarà l’estat d’alarma és cada vegada més gran, sobretot per a aquest col·lectiu. A continuació et mostrem les facilitats que el govern ha aprovat.

Ajornament d’impostos per a autònoms

Segons el nou Reial Decret Llei 7/2020, els impostos dels autònoms podran ser ajornats fins a 6 mesos, tant l’IVA com l’IRPF, tant en estimació directa (Model 130) com en estimació objectiva (Model 131).
Cal tenir en compte que, es tracta d’una moratòria i que per tant, tard o d’hora aquests impostos han de pagar-se. No obstant això, la moratòria permetrà als autònoms obtenir més liquiditat amb la qual podran comptar en aquests moments difícils.

Durant els 3 primers mesos d’ajornament d’impostos no es cobraran interessos

Aquesta mesura es pot aplicar des de la data d’aprovació de l’decret fins el 30 de maig de 2020.

Ajornament de la quota d’autònoms

S’ha parlat molt sobre l’ajornament de la quota d’autònoms sense arribar a haver-hi una resolució definitiva. Finalment a dia 31 de març el govern va aprovar una moratòria sense interessos per a tots els autònoms. En concret, podran concedir una moratòria de fins a sis mesos per al pagament de les quotes socials de maig, juny i juliol, a més de l’ajornament de l’pagament de la cotització d’abril, amb un 0,5% d’interès (7 vegades menys de que és habitual).

S’ha de sol·licitar abans de l’transcurs dels deu primers dies naturals del mes d’abril, per evitar la facturació de la quota.

Només s’aplicarà als autònoms que no hagin sol·licitat l’ajuda per cessament d’activitat.

Ajuda per cessament d’activitat

Aquest Reial decret llei 8/2020 de 17 de març podrà ser aplicat per aquests autònoms en temps de Coronavirus que hagin tingut pèrdues importants o que l’estat d’alarma els hagi suspès l’activitat.
Si s’acredita que els ingressos s’han reduït a el menys amb un 75%, es podrà accedir a l’atur per a autònoms. Es tindrà en compte la facturació de l’últim semestre per poder demostrar el percentatge de pèrdues d’ingressos.

De quina quantitat estem parlant?

La quantitat per prestació serà de el 70% de la base reguladora, calculada amb la mitjana de les bases cotitzades en els últims 12 mesos. En cas que el sol·licitant no hagi cotitzat durant al menys un any, la quantia serà del ‘70% de la base mínima de cotització, de manera que l’autònom rebria un total de 661,04 € mensuals.

Com hem comentat, aquesta prestació no eximeix dels pagaments de la Seguretat Social. Si l’autònom té algun deute amb la S.S tindrà 30 dies per pagar-abans que es denegui la sol·licitud de prestació per cessament d’activitat.

Pots posar-te en contacte amb el nostre departament de gestoria per a autònoms o bé sol·licitar-la telemàticament. La documentació que hauràs de presentar és la següent:

  • Model 145.
  • Fotocòpia de l’DNI.
  • Dos últims rebuts de cotització.
  • Llibre de família en cas de comptar amb fills a càrrec.
  • Número de compte on vols que et ingressin la prestació.

Si tens qualsevol pregunta sobre les ajudes d’autònoms en temps de Coronavirus, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.